portfolio site templates


Jaarverslag 2018

Omzet
We hebben het jaar 2018 prima kunnen afsluiten. De stijgende lijn in omzet heeft zich ook dit jaar voortgezet. Een omzet verhoging van ongeveer 4%. 

Duurzaam ondernemen
De zonnepanelen brengen het verwachte rendement op. Het scheiden van afvalstromen blijft onze aandacht houden.  
Verkopen
Er is een enorme toename geweest in aanvoer van artikelen( bijna 25%). Dat heeft geresulteerd in een hoger omzet, maar ook in een toename van afgevoerde artikelen.
We zien ook een stijging in het klanten aantal. Dit jaar hadden we 48000 betalende klanten in de winkel, een toename van ongeveer 5%
Bij de verkochte artikelen was kleding de grootste stijger t.o.v. vorig jaar.

Personeel/vrijwilligers
In 2018 stonden er 14 mensen op de loonlijst
Het aantal vrijwilligers wisselde tussen de 20 en 30.
Via de SWB hebben 2 mensen bij ons werkervaring opgedaan, waarbij 1 naar vast werk is over gegaan.
Er heeft 1 persoon stage gelopen voor een langere periode en ongeveer 10 jongeren hebben hun maatschappelijke stage bij ons ingevuld.
2 Personen zijn hier geplaatst vanuit een re-integratie traject. Hiervan is 1 persoon weer naar werk bemiddeld.
1 persoon volgde een door ons bekostigde opleiding en heeft ergens anders werk gevonden.
Via de gemeente werken er 3 personen als vrijwilliger.
Via reclassering hebben 6 personen hun taakstraf uitgediend.
De rest zijn vrijwilligers met en zonder rugzakje.
Via re-integratie zijn er 2 personen geplaatst en weer vertrokken.
  

Overzicht

Opgehaald/afgevoerd herbruikbaar materiaal, WEB, textiel en boeken. Gewicht
Opgehaald met de auto473.555 kg
Gebracht naar de winkel 431.225 kg
Totaal ingezameld in 2018 904.780 kg
Totaal verkocht in de winkel/opkoper 385.005 kg
 
WEB en Klein Elektrisch Materiaal:
Verkocht     37.120 kg
Afgevoerd via de OMRIN     57.680 kg
Totaal gewicht ingezameld WEB     94.800 kg
Textiel/kleding:
Kleding verkocht      26.811 kg
Textiel verkocht       4.018 kg
Schoenen      9.850 kg
Totaal verkocht als rest-textiel     89.762 kg
Gestort    40.560 kg
Totaal gewicht inzameling kleding en textiel    171.001 kg
Papier
Verkocht in de winkel aan boeken     15.017 kg
Oud papier afgevoerd naar Muziekvereniging/scholen   34.000 kg 
Totaal gewicht aan boeken/oud papier     49.017 kg
Afgevoerd WEB   57.680 kg
Afgevoerd Oud papier    34.000 kg
Restmateriaal in de Kraakwagen  354.540 kg
 Totaal afgevoerd  446.220 kg