online website builder

Jaarverslag 2017

Omzet
We hebben het jaar 2017 prima kunnen afsluiten. De stijgende lijn in omzet heeft zich ook dit jaar voortgezet. Een omzet verhoging van ongeveer 5%.

Duurzaam ondernemen
De geplaatste LED lampen en Zonnepanelen hebben het verwachte rendement opgeleverd.

Verkopen
Er is een enorme toename geweest in aanvoer van artikelen( bijna 25%). Dat heeft geresulteerd in een hoger omzet, maar ook in een toename van afgevoerde artikelen.
We zien ook een stijging in het klanten aantal. Dit jaar hadden we 46000 betalende klanten in de winkel, een toename van ongeveer 10%
Bij de verkochte artikelen waren meubels en kleding de grootste stijger t.o.v. vorig jaar. De boekenafdeling werd vergroot.

Personeel/vrijwilligers

In 2017 stonden er 13 mensen op de loonlijst
Het aantal vrijwilligers wisselde tussen de 20 en 30.
Via de SWB hebben 3 mensen bij ons werkervaring opgedaan, waarbij 1 naar vast werk is over gegaan.
Er hebben 2 personen stage gelopen voor een langere periode en ongeveer 10 jongeren hebben hun maatschappelijke stage bij ons ingevuld.
2 Personen zijn hier geplaatst vanuit een re-integratie traject. Hiervan is 1 persoon weer naar werk bemiddeld.
1 persoon volgt een door ons bekostigde opleiding en loopt momenteel ergens anders haar stage.
Via de gemeente werken er 3 personen als vrijwilliger.
Via reclassering hebben 7 personen hun taakstraf uitgediend.
De rest zijn vrijwilligers met en zonder rugzakje.
Via re-integratie zijn er 2 personen geplaatst en weer vertrokken.

Mobirise