Huisregels

We doen het samen

U bent van harte welkom in onze winkel. Om een prettig winkelklimaat te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Als u onze winkel betreedt gaat u akkoord met de volgende huisregels.

Winkel

• Volg aanwijzingen van onze medewerkers stipt op, dit is in het belang van goede orde en veiligheid en uw gezondheid.
• Houdt u aan de corona maatregelen.
• Het is verboden te roken in de winkel (dit geldt ook voor de e-sigaret).
• Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan. Ook niet in een tas of achter uw jas.
• Onze winkel is beveiligd met videocamera’s en andere zichtbare en onzichtbare middelen.
• Om misverstanden snel op te lossen dient u medewerking te verlenen bij controle van uw kleding en/of tassen.
• Bij constatering van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Aansprakelijkheid

• Houdt u er rekening mee dat de artikelen in deze winkel veelal eerder gebruikt zijn. Wij beschikken niet over informatie over de geschiedenis van het artikel of hoe er in het verleden mee omgegaan is. Stichting Kringloopbedrijf Borne kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door gebruik van bij Stichting Kringloopbedrijf Borne aangeschafte artikelen.
• Gasapparatuur wordt niet getest. Wij adviseren met klem deze apparatuur door een erkend installateur te laten aansluiten.

Aankopen

• Alle verkopen geschieden contant of per pin. Wij accepteren geen 1 en 2 cent stukken en geen 500 en 200 euro biljetten.
• Stichting Kringloopbedrijf Borne neemt geen artikelen retour. U dient zich vóór aankoop ervan te overtuigen dat het artikel aan uw wensen voldoet.
• Elektrische apparaten wordt in werkende staat in de winkel te koop aangeboden. Voor garantie: zie de garantieregeling in de winkel
• Prijzen zijn in euro’s en niet onderhandelbaar.
• Stichting Kringloopbedrijf Borne behoudt zich het recht voor om niet – of kennelijk onjuist geprijsde artikelen niet te verkopen.

Meubels

• Opslag van meubels is mogelijk, tegen een vooraf overeengekomen bedrag per dag.
• Voor het ophalen van uw eerder aangekochte goederen kunt u zich melden bij het breng- en haalpunt. Alléén op vertoon van uw aankoopbewijs worden de goederen uitgeleverd.

Garantie electra

• Op elektrische apparatuur is de garantieregeling van toepassing.
• De garantie heeft alleen betrekking op het functioneren van het apparaat. Spijt aankopen vallen niet onder de garantie.
• Uw kassabon is uw garantiebewijs, zonder kassabon worden aanspraken op garantie niet in behandeling genomen.

Bezorging

• Bezorging geschiedt tot aan uw voordeur en alleen op begane grond. Bij flats wordt alleen bezorgd indien een lift aanwezig is en indien de goederen daar in passen.
• Alle goederen dienen direct bij aanschaf volledig betaald te worden inclusief eventuele transportkosten.
• Voor aflevering dient het totale bedrag te zijn voldaan inclusief de eventuele transportkosten.
• Tijdens de “corona-lockdown” worden er geen ritten gepland.
Winkelwagen