Jaarverslag 2019
Omzet
We hebben het jaar 2019 prima kunnen afsluiten. De stijgende lijn in omzet heeft zich ook dit jaar voortgezet. Een omzet verhoging van ongeveer 4%.
Duurzaam ondernemen
De zonnepanelen brengen het verwachte rendement op. Het scheiden van afvalstromen blijft onze aandacht houden.
Verkopen
Er is een enorme toename geweest in aanvoer van artikelen( bijna 25%). Dat heeft geresulteerd in een hoger omzet, maar ook in een toename van afgevoerde artikelen.
We zien ook een stijging in het klanten aantal. Dit jaar hadden we 48000 betalende klanten in de winkel, een toename van ongeveer 8%
Personeel/vrijwilligers
In 2019 stonden er 14 mensen op de loonlijst
Het aantal vrijwilligers wisselde tussen de 20 en 30.
Via de SWB hebben 3 mensen bij ons werkervaring opgedaan, waarbij 1 naar vast werk is over gegaan.
Ongeveer 10 jongeren hebben hun maatschappelijke stage bij ons ingevuld.
Via de gemeente werken er 3 personen als vrijwilliger.
Via reclassering hebben 12 personen hun taakstraf uitgediend.
De rest zijn vrijwilligers met en zonder rugzakje.
-

Overzicht

Opgehaald/afgevoerd herbruikbaar materiaal, WEB, textiel en boeken. Gewicht
Opgehaald met de auto482.650 kg
Gebracht naar de winkel 437.510 kg
Totaal ingezameld in 2018 920.160 kg
Totaal verkocht in de winkel/opkoper 427.000 kg
 
WEB en Klein Elektrisch Materiaal:
Verkocht     30.150 kg
Afgevoerd via de OMRIN     57.020 kg
Totaal gewicht ingezameld WEB     87.170 kg
Textiel/kleding:
Kleding verkocht       26.668kg
Textiel verkocht       4.182 kg
Schoenen       10.575 kg
Totaal verkocht als rest-textiel     120.198 kg
Gestort        52,320 kg
Totaal gewicht inzameling kleding en textiel      213.943 kg
Papier
Verkocht in de winkel aan boeken     15.291 kg
Oud papier afgevoerd naar Muziekvereniging/scholen   42.000 kg 
Totaal gewicht aan boeken/oud papier     49.921 kg
Afgevoerd WEB   57.020 kg
Afgevoerd Oud papier    42.000 kg
Restmateriaal in de Kraakwagen  383.480 kg
 Totaal afgevoerd  493.160 kg

Page was made with Mobirise